logoChalet 09/377.39.79     Binnenterreinen:09/378.11.53    
Kleine Weg ,
9950 Waarschoot
Rekeningnummer : IBAN BE40 4476 5979 8163 – BIC KREDBEBB

HISTORIEK TC ORBIS VZW

Vergroot

Onze club, gesticht medio 1981, noemde oorspronkelijk WTC, Waarschootse Tennisclub.

Bij een eerste tornooi, op het enige gemeentelijke tennisveld, schreven zich 22 deelnemers in, allemaal mannen !  Pas in 1982 traden, de eerste dames toe als lid van de vereniging.
Toen moest er op het gemeentehuis nog een ticket aangekocht worden per te spelen uur.

In 1983 zou men gebruik maken van 2 terreinen op het gemeentelijk sportterrein en men zou er naar streven 100 leden in te schrijven.
We slaagden er in een Paastornooi, een septembertornooi, een interclubontmoeting met Eeklo en Zomergem en een clubkampioenschap te organiseren.
In 1984 konden we gebruik maken van het 3e terrein.
In 1986 vinden we de eerste sporen terug van een beginnende jeugdwerking, één van onze sterkste troeven.
De naamsverandering in TC Orbis VZW kwam er in 1989 en in 1990 konden we spelen op 4 buitenterreinen.

Ook in de winter konden we tennissen op de 4  binnenterreinen van het gebouw SAW in de Kapellestraat, zodat ons tennisjaar in principe gewoon het ganse jaar doorliep.

Dankzij de enorme steun van het gemeentebestuur werd in april 2000 ons eigen clubhuis geopend.
Onze “chalet” heeft voor onze vereniging een enorme stimulans betekend.  De dynamiek van onze club kreeg een flinke opstoot en ons ledenaantal steeg fenomenaal.
Het vorig tennisjaar werd afgesloten met een ledenaantal van 311, waaronder 1/3e jeugdleden.

Tot op heden – en dit sedert het ontstaan van de club - zijn we er in geslaagd het laagste lidgeld van het Meetjesland te hanteren.

In de loop van de jaren zijn onnoemelijk veel activiteiten ontplooid, w.o. het openingstornooi,
een ontbijttennis, BBQ-tornooi, bubbeltornooi, clubkampioenschap en interclubontmoetingen…

De laatste jaren werden - in samenwerking met de tennisschool Attak - enorme inspanningen geleverd voor de uitbouw van een goede jeugdwerking. 

Maar weldra bleek het chalet te klein om onze leden en de bezoekers op een comfortabele manier te ontvangen. 
In 2009 zette het gemeentebestuur het licht op groen voor een volledige nieuwbouw met een capaciteit van 50 personen en de mogelijkheid om het chalet ook aan externen ter beschikking te stellen.  Het nieuwe chalet werd - bij het begin van het zomerseizoen 2010 - plechtig in gebruik genomen.

In 2011 bestond onze club 30 jaar en dat vierden wij met een grandioze fietstocht .

Het bestuur van de club bestaat uit : Marleen Moentjens, voorzitter, Lut Goossens, secretaris, Ward Madeleyn, interclubverantwoordelijke , Yves Dhoore, Tornooiverantwoordelijke, Stephan Vansteenland, verantwoordelijke voor de opmaak van uitnodigingen en nieuwsbrieven, Luc De Waele , verantwoordelijke website .

We hopen dat wij in de komende jaren onze club nog verder kunnen uitbouwen tot een democratische vrijetijdsbeoefening voor velen van onze gemeente. 

Namens het bestuur TC Orbis VZW